Poradnia kardiologiczna

NZOZ „COR-GYN„

Telefon do rejestracji ogólnej N ZOZ COR-GYN: 501-762-850 w godzinach 9.00 -17.00
Telefon w godzinach pracy poradni: 786 -201-200.