Cennik

Usługi

L.P. Usługa Cena
1 Porada lekarska 70 zł
2 Wizyta domowa lekarza z dojazdem 80 zł
3 Porada lekarza specjalisty (ginekolog ) 60 zł
4 Orzeczenie do celów sanitarnych z wpisem do książeczki 30 zł
5 Zaświadczenie lekarskie 20 zł
6 Odpis zwolnienia lekarskiego 10 zł
7 Badanie EKG bez opisu 15 zł
8 Pobranie krwi w Przychodni usługa 5 zł
9 Pobranie krwi w domu (usługa ) 20 zł
10 Pobranie cukru glukometrem w Przychodni 10 zł
11 Pomiar RR w Przychodni 5 zł
12 Pomiar RR w domu 20 zł
13 Iniekcja domięśniowa i podskórna w Przychodni 10 zł
14 Iniekcja dożylna w Przychodni 20 zł
15 Pomiar cukru glukometrem 10 zł
16 Założenie lub zmiana wenflonu , zdjęcie szwów 20 zł
17 Zmiana opatrunku 20 zł
18 Krioterapia ( ginekologia ) 200 zł
19 USG – przez powłoki brzuszne ( ginekologia ) 50 zł
20 Usługa ksero 0,30 zł

Badania Laboratoryjne

L.P. BADANIE CENA
BIOCHEMIA
1 ACTH 56 zł
2 Albumina 10 zł
3 Alat   (ALT) 10 zł
4 Aspat (AST) 10 zł
5 Amylaza w surowicy 9 zł
6 Aldosteron 80 zł
7 Androstendian 80 zł
8 ASO 16,50 zł
9 Białko całkowite 10 zł
10 Bilirubina  bezpośrednia 10 zł
11 Bilirubina  całkowita 10 zł
12 Chlorki 10 zł
13 Cholesterol  HDL 8 zł
14 Cholesterol  LDL 15 zł
15 Cholesterol 8 zł
16 CPK 9 zł
17 CKMB 30 zł
18 CRP 15 zł
19 Cynk 60 zł
20 DHEA-S(dehydroepiandrosteron) 40 zł
21 Digoksyna 60 zł
22 D-ksylozy 30 zł
23 EPO-( erytropoetyna) 40 zł
24 Etanol w surowicy 25 zł
25 Ferrytyna 30 zł
26 Fosfotaza  stercza 22 zł
27 Fosfotaza  kwaśna 15 zł
28 Fosfotaza alkaliczna 11 zł
29 Fosfor 9 zł
30 GGTP 10 zł
31 Glukoza 10 zł
32 Glukozy  50 g ciężarne 12 zł
33 Glukozy 75 g (0 -1- 2) 19 zł
34 HbA1C –hemoglobina  glikowana 34 zł
35 Insulina 32 zł
36 Kreatynina 10 zł
37 Kwas moczowy w surowicy 10 zł
38 Kwas  foliowy 66 zł
39 Komórki  LE 13 zł
40 Lateks  RF 16,50 zł
41 Lipaza 15 zł
42 Magnez 10 zł
43 Mocznik 10 zł
44 Odczyn Waalera-Rosego 16,5
45 Potas 8 zł
46 Profil lipidowy 26 zł
47 Proteinogram 25 zł
48 Sód w surowicy 8 zł
49 Sód, potas, chlorki – elektrolity 24 zł
50 Transferyna 35 zł
51 Trójglicerydy 10 zł
52 Wapń w krwi 10 zł
53 Witamina  B12 40 zł
54 Witamina  D3 95 zł
55 WR 15 zł
56 Żelazo  w surowicy 10 zł
57 Żelazo- 3 punktowa krzywa wchłaniania 20 zł
KOAGULACJA
1 APTT – czas  kaolinowo-kefalinowy w osoczu 10 zł
2 INR PT – czas protrombinowy 10 zł
3 Czas  trombin owy ( na cytrian ) 10 zł
4 D-Dimery 38 zł
5 Fibrynogen 15 zł
IMMUNOLOGIA
1   CA -125 ( jajnik) 35 zł
2  CA 19-9( Trzustka, żołądek, jelito grube ) 35 zł
3  CA 15-3 ( sutek ) 35 zł
4 AFP 35 zł
5  CEA 35 zł
6 Antygen  całkowity stercza  PSA 37 zł
7 Antygen  stercza wolny  fPSA 37 zł
8 Estradiol (E 2) 27 zł
9 B-HCG – gonadotropina kosmówkowa 34 zł
10 Helicobacter pyroli- przeciwciała IgG 35 zł
11 Hormon folikulotropowy ( FSH ) 27 zł
12 Hormon  luteinizujący  LH 27 zł
13 Hormon tyreotropowy ( TSH ) 26 zł
14 Trójjodotyronina całkowita T3 26 zł
15 Trójjodotyronina  wolna  FT 3 26 zł
16 Tyroksyna całkowita  T4 26 zł
17 Tyroksyna wolna  FT 4 26 zł
18 Kortyzol w surowicy 30 zł
19 Progesteron PRG 27 zł
20 Prolaktyna PRL 27 zł
21 Panel alergii  oddechowych 180 zł
22 Panel alergii  pediatrycznych 180 zł
23 Panel alergii  pokarmowych 180 zł
24 Test z  metoclopramidem x 2  MTC 54 zł
25 Test z metoclopramidem x 3  MTC 84 zł
26 Testosteron  (TST ) 50 zł
27 Toxoplasma gondi –  przeciwciała IgG ( anty –Toxo IgG) 30 zł
28 Toxoplasma  gondi – przeciwciała IgM ( anty –Toxo IgM ) 30 zł
29 Wirus cytomegalii ( CMV ) przeciwciała IgG ( CMV G ) 40 zł
30 Wirus  cytomegalii ( CMV) przeciwciała  IgM ( CMV M ) 40 zł
31 Wirus zapalenia wątroby  typu  B ( HBV ) – HBS antygen (HBsAg) 35 zł
32 Wirus zapalenia wątroby  typu B ( HBV ) –HBs przeciwciała ( anty –HBs) 35 zł
33 Wirus zapalenia wątroby  typu C (HCV ) – przeciwciała  ( anty –HCV) 45 zł
34 HIV 32 zł
35 Przeciwciała  przeciwtarczycowe  Anty -TPO 35 zł
36 Przeciwciała przeciwtarczycowe   Anty – TG 30 zł
37 Różyczka  przeciwciała  IgG 40 zł
38 Różyczka  przeciwciała  IgM 40 zł
39 IgE całkowite 34 zł
40 GH – hormon wzrostu 38 zł
L.P. BADANIE CENA
HEMATOLOGIA
1 Morfologia  24 p 15 zł
2 O.B. 8 zł
3 Retikulocyty (RET) 10 zł
4 Rozmaz 6 zł
5 Płytki  krwi 6 zł
ANALITYKA  OGÓLNA
1 Mocz  badanie  ogólne 10 zł
2 Amylaza w moczu 10 zł
3 Białko w  moczu 10 zł
4 Glukoza w moczu 10 zł
5 Wapń w moczu 9 zł
6 Fenol w moczu 80 zł
7 Kortyzol w  moczu 32 zł
8 Kodeina w moczu 16 zł
9 Opiaty  w  moczu 30 zł
10 Wapń  całkowity w dobowej zbiórce moczu 10 zł
11 Kał badanie  ogólne 16,50 zł
12 Kał  pasożyty 16,50 zł
13 Kał lamblie 45 zł
14 Kał  krew utajona 20 zł
15 Kał  nosicielstwo – trzy badania 180 zł
16 Kał  na  rotawirusy 45 zł
17 Kał na  posiew w kierunku  grzybów 60 zł
  SEROLOGIA
1 Oznaczenie  grupy  krwi oraz  czynnika  Rh 40 zł
MIKROBIOLOGIA
1 Posiew  moczu 30 zł
2 Posiew  kału 22 zł
3 Posiew  z  kanału  szyjki  macicy 40 zł
4 Posiew  z rany  dodatni 50 zł
5 Posiew nasienia 30 zł
6 Posiew plwociny 33 zł
7 Posiew plwociny  w kierunku gruźlicy 48 zł
8 Wymaz  z  cewki   moczowej 40 zł
9 Wymaz  z  gardła 30 zł
10 Wymaz  z  pochwy 40 zł
11 Wymaz  z  nosa 27 zł
12 Wymaz  z oka 35 zł
13 Wymaz  z  ucha 45 zł
14 Wymaz ze skóry 45 zł