RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Spółka Medyczna Jesionowa Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 5, 80-261 Gdańsk
adres e-mail: jesionowa1@wp.pl
tel: 58 341-17-46

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: iod@jesionowa.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych-na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.