Wszystkie wpisy, których autorem jest admin_io

Komunikat dot. Koronawirusa

UWAGA PACJENCI !!!

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
apelujemy do Państwa o ograniczenie osobistych wizyt w przychodni do sytuacji wyjątkowych

Prosimy o korzystanie z
PORAD TELEFONICZNYCH

Masz problem – Zadzwoń !

Lekarz udzieli porady, wystawi e-receptę lub e-zwolnienie.

Dla dobra nas wszystkich prosimy o potraktowanie prośby bardzo poważnie.

Tel.: 58  341-02-60 ,

Zawieszamy do odwołania:

– rejestrację z wyprzedzeniem

– bilanse zdrowia dzieci i młodzieży

RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Spółka Medyczna Jesionowa Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 5, 80-261 Gdańsk
adres e-mail: jesionowa1@wp.pl
tel: 58 341-17-46

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: iod@jesionowa.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych-na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C oraz Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.

Program Profilaktyki Raka

Zapraszamy kobiety w wieku 25-59 lat:
– które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat
– które są obciążone czynnikami ryzyka ( zakażonych wirusem HIV , przyjmujących leki immunosupresyjne , zakażonych HPV- typem wysokiego ryzyka) , które nie miały wykonanej cytologii w ciągu 12 miesięcy .

Cytologia wykonywana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia .

Promocja w dobrej cenie

Z przyjemnością informujemy , że wchodzimy w kolejny etap promocji „ W dobrej Cenie ” Obniżamy ceny na poniższe profile badań :
Profil BORELIOZA – obejmuje dwa badania przeciwciała IgM i przeciwciała IgG w cenie 60,00 zł.

Profil Vitamina D – obejmuje badanie poziomu witaminy D w cenie 50,00 zł.

Profil tarczycy – obejmuje pięć badania FT3 , FT4 ,TSH , przeciwciała anty- TG i anty – TPO w super cenie – 70,00 złotych .